Zorg voor vrijheid

Zorg voor vrijheid is een training waar wij met elkaar gaan kijken naar welke vrijheidsbeperkende maatregelen er bewust en onbewust worden genomen. Daarbij bespreken wij vrijheid beperkingen zoals dieet, maar ook de vrijheid beperkingen zoals opsluitingen zullen aan de orde komen.
Zorg voor vrijheid gaat nauw samen met kennis van wet en regelgeving, daarom worden ook verschillende wetten besproken

Uitgangspunt binnen je werk moet altijd wet en regelgeving zijn! Wetten bepalen de juridische kaders waarbinnen je moet werken. Binnen die kaders kun je protocollen, methodieken en procedures hangen maar de wet bepaald.
Wetgeving zegt dus ook veel over het recht dat cliënt heeft.

We hebben binnen ons werk te maken met veel wetten op verschillende vlakken. Wetten die soms elkaar overlappen of zelfs tegenstrijdig lijken te zijn.
Aan jou als zorgverlener de taak hier zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan.
Aan ons om jou hierover meer informatie te geven zodat jij ook weet wat deze wetten zeggen en wat ze voor jou kunnen betekenen

We zullen de belangrijkste wetten waarmee jij mee te maken hebt als het gaat om het onderwerp agressie zo helder mogelijk voor jou beschrijven.

ARBO wet: Arbeidsomstandigheden wet. Deze wet beschrijft alles over de rechten die jij hebt als het gaat om een gezonde en veilige werkomgeving

Wet BIG: Beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet is er om zowel de cliënt als de beroepsbeoefenaar te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen en daardoor tegelijkertijd voor het bevorderen van de kwaliteit.

BOPZ wet: Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen. Deze wet gaat over onvrijwillige opname, gedwongen behandeling en vrijheid beperkende maatregelen.

WGBO: Wet geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wet gaat over de overeenkomst tussen de zorgontvanger en de zorgverlener

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapten: Dit is een nieuwe wet die een betere rechtsbescherming geeft voor cliënten met dementie of een verstandelijke beperking.

Tijdens de training krijgt de deelnemer kennis van bovenstaande Wet & Regelgeving en maken wij de deelnemer bewust van de vrijheidsbeperkende maatregelen die worden toe gepast.
Dit doen wij door te leren waar de wetten over gaan, maar ook door casuïstiek te kijken naar wat er, binnen de locaties waar de deelnemers in werken, gebeurd.

 • Henk Zwiers

  Emile is een betrokken, open mens en collega. Hij is integer en en heeft een groot empathisch vermogen. Maar wat mij persoonlijk vooral opviel en aantrok was: Emile kan echt luisteren! Wat wil de ander aan mij overbrengen.

  Lees meer ›

 • Allard Holthuis

  De vijfdaagse cursus Controle Fysieke Beheersing gevolgd bij Emile en Astrid. Bij de start leken mij deze vijf dagen nogal "tijd & kosten begrotend". Echter nu ik terugkijk gaat het om veel meer dan fysieke interventies bij agressie hantering. Veel aandacht voor vertrouwen/respect in de ander resulteerde in zelfreflectie en openheid. Je grenzen kunnen aangeven in extreme situaties en hierin met een beter inzicht kunnen handelen onder druk. Kortom, deze vijfdaagse cursus zou ik een ieder willen aanbevelen die in zijn/haar werk een bovengemiddeld risico loopt om met agressie geconfronteerd te worden. Emile is hierin als mens en docent een sterke persoonlijkheid die ook bij zijn cursisten de grenzen opzoekt met als doel meer inzicht en vaardigheden te realiseren.

  Lees meer ›

 • Chantal van de Weerd

  Meerdaagse training gehad. Mooie opbouw, goede afwisseling in theorie en praktijk. En oog voor jou als individu en je mogelijkheden. Humor waar het kan, maar serieus waar nodig. Ervaren trainers die weten waar ze het over hebben!

  Lees meer ›

 • Karin Langdam

  Emile Daalmeijer is een prima docent met uitstekende didactische kwaliteiten. De Cursus Professioneel Omgaan met Agressie die hij geeft is een toptraining. Binnen de cursus weet Emile een veilig en ontspannen sfeer te scheppen en is er een prettige interactie tussen docent(en) en cursisten. De theorie van de cursus is stevig onderbouwend en maakt bewust. De fixatie- en separatie-technieken die worden aangeleerd en geoefend, zijn heel zorgvuldig, subtiel en ook heel respectvol naar clienten. Absolute aanrader voor een ieder die werkt binnen de (verstandelijk gehandicapten)zorg en mogelijk te maken krijgt met agressie!

  Lees meer ›

 • Karin Bouman

  In maart 2015 heb ik de vijfdaagse cursus CFB gevolgd verzorgd door Emile. De cursus was boeiend, compleet maar toch compact, en duidelijk. Er is duidelijk veel kennis over de doelgroep. Niet alleen het fysieke deel kreeg de nodige aandacht maar ook onderwerpen als preventie, arbeidsomstandigheden, opvang, wettelijke kaders. Het geheel vanuit een respectvolle houding naar de client en een prettige werksfeer voor de begeleider.

  Lees meer ›

 • Laura Limper

  Door het volgen van een 3 daagse training Professioneel omgaan met agressie van Emile heb ik de juiste praktische handvatten om te werken met mensen die agressief gedrag vertonen. Doordat ik nu weet hoe ik moet handelen ben ik zelfverzekerd in het contact. Dit is ten gunste van de client-hulpverlenersrelatie. Ik raad de training dan ook zeer aan voor hulpverleners die werken met deze uitdagende doelgroep

  Lees meer ›

 • Henk van Weeren

  Emile Is kundig en op zoek naar technieken die werken en cliëntvriendelijk zijn. Hij weet de stof goed over te brengen door uitleg en voorbeelden. De trainingen zijn adequaat en goed verzorgd. Emile krijgt van mij een aanbeveling

  Lees meer ›

 • Contra

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›

 • Contra Trainingen

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›