Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Voor een goede afhandeling van klachten heeft Contra Trainingen een klachten- procedure opgesteld. Deze klachtenprocedure wordt samen met de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging aan nieuwe cliënten verstrekt.

In alle gevallen zal Contra Trainingen vertrouwelijk met de klacht en informatie omgaan.

Vastlegging klacht

Klachten van zeer gering belang kunnen hier buiten beschouwing worden gelaten, zeker als ze (bijvoorbeeld telefonisch) snel en tot tevredenheid van de klant kunnen worden opgelost. In andere gevallen zal een schriftelijke vastlegging van de klacht moeten worden gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van ons klachtenformulier. Indien de klacht schriftelijk (per brief of e-mail) is ontvangen wordt deze door ons ingescand zodat alsnog de procedure gevolgd kan worden. Indien de klacht telefonisch wordt geuit zal de betreffende medewerker van Contra Trainingen de klacht inclusief de relevante omstandigheden duidelijk op het formulier omschrijven.

Op het formulier wordt het volgende genoteerd:

 •      De naam van de persoon die de klacht aangeeft;
 •      de naam van de eventuele onderneming;
 •      de naam van de ontvanger vanuit Contra Trainingen;
 •      de huidige datum;
 •      een omschrijving van de klacht;
 •      een beschrijving van overige relevante opmerkingen en afspraken.

De directie of de verantwoordelijke relatiebeheerder neemt, na bespreking met de relevante medewerkers en eventueel overig intern overleg, contact op met de klant voor het bespreken van de klacht en eventuele oplossingen. Een kort verslag van de klacht, het overleg met de cliënt en de uitkomst hiervan wordt in het dossier klachtenformulieren gedaan. Een kopie van bovengenoemde komt in het correspondentie dossier van de klant

Doorlooptijd

Indien de klacht via een ander dan de verantwoordelijke trainer binnenkomt, zal het klachtenformulier (met de eventuele bijbehorende correspondentie) op de eerste gelegenheid aan hem worden overhandigd; indien van toepassing zal ook de betreffende relatiebeheerder worden ingelicht. Indien de klacht schriftelijk is ontvangen wordt de klager zo snel mogelijk gebeld. Daarna zal de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op zijn klacht dienen te ontvangen. Zeker bij een wat minder gecompliceerde klacht, waarbij geen uitgebreid onderzoek nodig is en o.a. geen externe personen bij hoeven te worden betrokken, is een reactie binnen enkele dagen echter meer op zijn plaats. Het streven is om de klager binnen 48 uur te bellen.

Alle klachten die bij ons binnen komen zullen voor een periode van 5 jaar worden bewaard en daarna worden vernietigd.

Verantwoordelijke voor afhandeling klacht

Uitgangspunt is dat de, bij de betreffende opdracht betrokken trainer, de klacht afhandelt of in ieder geval toezicht houdt op de afhandeling. Dat is anders indien een klacht inhoudt dat de door de Contra Trainingen uitgevoerde werkzaamheden niet zouden voldoen aan de vaktechnische richtlijnen en de door de wet- en regelgeving gestelde eisen. In dat geval zal op het onderzoek toezicht worden gehouden door de directie van Contra Trainingen en zal zo nodig gebruikt gemaakt worden van een onafhankelijk externe derde in de persoon van Mevrouw J. Veldhuizen, wonende te Amersfoort.

Wanneer de klacht opgepakt moet worden door mevrouw J. Veldhuizen, dan kunt u contact opnemen via de E-mail. Het e-mailadres van Mevrouw J. Veldhuizen is jenny.veldhuizen@gmail.com.


 • Henk Zwiers

  Emile is een betrokken, open mens en collega. Hij is integer en en heeft een groot empathisch vermogen. Maar wat mij persoonlijk vooral opviel en aantrok was: Emile kan echt luisteren! Wat wil de ander aan mij overbrengen.

  Lees meer ›

 • Allard Holthuis

  De vijfdaagse cursus Controle Fysieke Beheersing gevolgd bij Emile en Astrid. Bij de start leken mij deze vijf dagen nogal "tijd & kosten begrotend". Echter nu ik terugkijk gaat het om veel meer dan fysieke interventies bij agressie hantering. Veel aandacht voor vertrouwen/respect in de ander resulteerde in zelfreflectie en openheid. Je grenzen kunnen aangeven in extreme situaties en hierin met een beter inzicht kunnen handelen onder druk. Kortom, deze vijfdaagse cursus zou ik een ieder willen aanbevelen die in zijn/haar werk een bovengemiddeld risico loopt om met agressie geconfronteerd te worden. Emile is hierin als mens en docent een sterke persoonlijkheid die ook bij zijn cursisten de grenzen opzoekt met als doel meer inzicht en vaardigheden te realiseren.

  Lees meer ›

 • Chantal van de Weerd

  Meerdaagse training gehad. Mooie opbouw, goede afwisseling in theorie en praktijk. En oog voor jou als individu en je mogelijkheden. Humor waar het kan, maar serieus waar nodig. Ervaren trainers die weten waar ze het over hebben!

  Lees meer ›

 • Karin Langdam

  Emile Daalmeijer is een prima docent met uitstekende didactische kwaliteiten. De Cursus Professioneel Omgaan met Agressie die hij geeft is een toptraining. Binnen de cursus weet Emile een veilig en ontspannen sfeer te scheppen en is er een prettige interactie tussen docent(en) en cursisten. De theorie van de cursus is stevig onderbouwend en maakt bewust. De fixatie- en separatie-technieken die worden aangeleerd en geoefend, zijn heel zorgvuldig, subtiel en ook heel respectvol naar clienten. Absolute aanrader voor een ieder die werkt binnen de (verstandelijk gehandicapten)zorg en mogelijk te maken krijgt met agressie!

  Lees meer ›

 • Karin Bouman

  In maart 2015 heb ik de vijfdaagse cursus CFB gevolgd verzorgd door Emile. De cursus was boeiend, compleet maar toch compact, en duidelijk. Er is duidelijk veel kennis over de doelgroep. Niet alleen het fysieke deel kreeg de nodige aandacht maar ook onderwerpen als preventie, arbeidsomstandigheden, opvang, wettelijke kaders. Het geheel vanuit een respectvolle houding naar de client en een prettige werksfeer voor de begeleider.

  Lees meer ›

 • Laura Limper

  Door het volgen van een 3 daagse training Professioneel omgaan met agressie van Emile heb ik de juiste praktische handvatten om te werken met mensen die agressief gedrag vertonen. Doordat ik nu weet hoe ik moet handelen ben ik zelfverzekerd in het contact. Dit is ten gunste van de client-hulpverlenersrelatie. Ik raad de training dan ook zeer aan voor hulpverleners die werken met deze uitdagende doelgroep

  Lees meer ›

 • Henk van Weeren

  Emile Is kundig en op zoek naar technieken die werken en cliëntvriendelijk zijn. Hij weet de stof goed over te brengen door uitleg en voorbeelden. De trainingen zijn adequaat en goed verzorgd. Emile krijgt van mij een aanbeveling

  Lees meer ›

 • Contra

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›

 • Contra Trainingen

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›