Professioneel omgaan met agressie

Agressie voorkomen is beter dan genezen. Deze training is voor medewerkers die in de zorg werken en mogelijk met agressie in aanraking komen waarbij er matig tot ernstig verzet in de mate van agressie is. Dit is bijvoorbeeld in de verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Met deze training leer je steviger in je schoenen te staan. In de training leer je onder andere het volgende De deelnemer leert zichzelf in veiligheid te houden en/of te brengen ten opzichte van de agressor binnen de ruimte waar hij/ zij zich bevind. De deelnemer leert respectvol los te komen wanneer hij wordt vastgehouden bij: * handen * polsen * kleding * haren * bijten * omhelzingen * verwurgingen, ook op de grond De deelnemer leert om op respectvolle wijze de agressor te fixeren zonder een pijnprikkel te gebruiken. De deelnemer leert om op respectvolle wijze de agressor naar een andere ruimte te begeleiden middels een drie mens-team. De deelnemer leert om op respectvolle wijze de agressor op de grond tot rust te laten komen en op te staan middels een drie mens-team. De deelnemer leert om op respectvolle wijze de agressor af te zonderen of te separeren middels een drie mens-team. De deelnemer leert om op respectvolle wijze de agressor met veel verzet naar de grond te brengen en weer op te staan middels een drie mens-team. De deelnemer leert om op respectvolle wijze controle te krijgen en weer op te staan wanneer de agressor op de rug op grond ligt middels een drie mens-team. De deelnemer leert om op respectvolle wijze de agressor te ontkleden middels een drie mens-team. De deelnemer leert om op respectvolle wijze een been klem toe te passen wanneer de agressor op de rug of op de buik ligt als onderdeel van een drie mens-team. De deelnemer leert om op respectvolle wijze de agressor op een stoel of bed tot rust te laten komen en veilig de ruimte te verlaten middels een twee mens-team. De deelnemer leert wat agressie is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De deelnemer leert agressie te voorkomen door gebruik te maken van onze A.C.K.T. methodiek. Hierdoor vind verdere professionaliteit plaats. De deelnemer leert escalatie te voorkomen door gebruik te kunnen maken van ons signalerings model (de-escalerend handelen). De deelnemer heeft kennis van en leert volgende wetten, de BOPZ wet, ARBO wet, BIG wet en de WGBO wet toe te passen in de praktijk. De training duurt 3 dagen waarin we afwisselend fysiek bezig zijn en theorie over agressie behandelen. De 3 dagen zullen verspreid worden over 3 weken, dus één dag in de week. Er zal wat thuiswerk worden opgegeven, maar dit zal niet meer dan een uur per week van jouw tijd vragen. In onderstaand schema kun je het dagprogramma van de training inzien. Dag 1 09.00 Kennismaking + wat staat er te komen. 09.30 Persoonlijke veiligheid technieken. 11.00 Wat is agressie? 11.45 Persoonlijke veiligheid technieken. 13.00 Lunch 13.45 Team gericht ingrijpen. 15.00 Wat is professioneel omgaan met agressie? 15.45 Team gericht ingrijpen. 16.15 Herhalen van de persoonlijke veiligheid technieken. 16.45 Evaluatie van de dag. 17.00 Einde Dag 2 09.00 Waar ging het de vorige week over? 09.20 Team gericht ingrijpen. 11.00 Het ACKT model 11.45 Team gericht ingrijpen. 13.00 Lunch 13.45 Team gericht ingrijpen. 15.00 Oefenen met het ACKT model. 15.45 Team gericht ingrijpen. 16.15 Herhalen van de persoonlijke veiligheid technieken. 16.45 Evalueren van de dag. 17.00 Einde. Dag3 09.00 Waar ging het de afgelopen twee trainingsdagen over? 09.20 Team gericht ingrijpen. 11.00 Wet & Regelgeving. 11.45 Team gericht ingrijpen. 13.00 Lunch. 13.45 Team gericht ingrijpen. 15.00 Lagerhuis over Wet & Regelgeving. 15.45 Herhalen van de technieken & toetsen op bekwaamheid. 16.45 Evalueren van de dag. 17.00 Einde

 

 • Henk Zwiers

  Emile is een betrokken, open mens en collega. Hij is integer en en heeft een groot empathisch vermogen. Maar wat mij persoonlijk vooral opviel en aantrok was: Emile kan echt luisteren! Wat wil de ander aan mij overbrengen.

  Lees meer ›

 • Allard Holthuis

  De vijfdaagse cursus Controle Fysieke Beheersing gevolgd bij Emile en Astrid. Bij de start leken mij deze vijf dagen nogal "tijd & kosten begrotend". Echter nu ik terugkijk gaat het om veel meer dan fysieke interventies bij agressie hantering. Veel aandacht voor vertrouwen/respect in de ander resulteerde in zelfreflectie en openheid. Je grenzen kunnen aangeven in extreme situaties en hierin met een beter inzicht kunnen handelen onder druk. Kortom, deze vijfdaagse cursus zou ik een ieder willen aanbevelen die in zijn/haar werk een bovengemiddeld risico loopt om met agressie geconfronteerd te worden. Emile is hierin als mens en docent een sterke persoonlijkheid die ook bij zijn cursisten de grenzen opzoekt met als doel meer inzicht en vaardigheden te realiseren.

  Lees meer ›

 • Chantal van de Weerd

  Meerdaagse training gehad. Mooie opbouw, goede afwisseling in theorie en praktijk. En oog voor jou als individu en je mogelijkheden. Humor waar het kan, maar serieus waar nodig. Ervaren trainers die weten waar ze het over hebben!

  Lees meer ›

 • Karin Langdam

  Emile Daalmeijer is een prima docent met uitstekende didactische kwaliteiten. De Cursus Professioneel Omgaan met Agressie die hij geeft is een toptraining. Binnen de cursus weet Emile een veilig en ontspannen sfeer te scheppen en is er een prettige interactie tussen docent(en) en cursisten. De theorie van de cursus is stevig onderbouwend en maakt bewust. De fixatie- en separatie-technieken die worden aangeleerd en geoefend, zijn heel zorgvuldig, subtiel en ook heel respectvol naar clienten. Absolute aanrader voor een ieder die werkt binnen de (verstandelijk gehandicapten)zorg en mogelijk te maken krijgt met agressie!

  Lees meer ›

 • Karin Bouman

  In maart 2015 heb ik de vijfdaagse cursus CFB gevolgd verzorgd door Emile. De cursus was boeiend, compleet maar toch compact, en duidelijk. Er is duidelijk veel kennis over de doelgroep. Niet alleen het fysieke deel kreeg de nodige aandacht maar ook onderwerpen als preventie, arbeidsomstandigheden, opvang, wettelijke kaders. Het geheel vanuit een respectvolle houding naar de client en een prettige werksfeer voor de begeleider.

  Lees meer ›

 • Laura Limper

  Door het volgen van een 3 daagse training Professioneel omgaan met agressie van Emile heb ik de juiste praktische handvatten om te werken met mensen die agressief gedrag vertonen. Doordat ik nu weet hoe ik moet handelen ben ik zelfverzekerd in het contact. Dit is ten gunste van de client-hulpverlenersrelatie. Ik raad de training dan ook zeer aan voor hulpverleners die werken met deze uitdagende doelgroep

  Lees meer ›

 • Henk van Weeren

  Emile Is kundig en op zoek naar technieken die werken en cliëntvriendelijk zijn. Hij weet de stof goed over te brengen door uitleg en voorbeelden. De trainingen zijn adequaat en goed verzorgd. Emile krijgt van mij een aanbeveling

  Lees meer ›

 • Contra

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›

 • Contra Trainingen

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›