Is agressie bij dementie anders?

Storm je op een agressie incident af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judotechnieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt, om de-escalerend te werken om zo agressie te voorkomen?

Je hebt altijd keuzes in de manier waarop je professioneel om kunt gaan met agressie in de zorg. Ik heb jarenlange ervaring in het geven van trainingen en het werken met moeilijk gedrag. Agressie is in veel gevallen te voorkomen met de passende bejegening en attitude richting de cliënt. Hiervoor hebben wij een krachtige methodiek ontwikkeld:

ACKT: Attitude – Cognitie – Kader – Technieken

Ik help medewerkers in de zorg professioneel om te gaan met agressie. Voor veel medewerkers betekent dit een andere werk- en denkwijze dan ze tot nu toe gewend waren. Voor anderen is het een aanvulling op hun visie en hun manier van omgaan met agressie. Ik laat medewerkers inzien dat er meerdere mogelijkheden zijn om agressie te voorkomen of met agressie om te gaan. Daarbij ga ik onder meer in op hoe je vroegtijdig
signalen van agressie kan herkennen en wat je dan kan doen. Voorkómen van agressie is beter dan fysiek te moeten ingrijpen.

 

Ik streef naar een goede gezondheidszorg, waarbij cliënten optimaal worden geholpen in de behoefte die ze op dat moment hebben.

Mijn missie

Mijn missie is het beperken van agressie in de zorg en het optimaal omgaan met eventuele escalaties.

Ik vervul mijn missie met passie door het bieden van hoogwaardige – maar toegankelijke – trainingen, waarmee agressie in de zorg tot een minimum beperkt wordt.

Dit boek is een tool om je bewustzijn te verhogen. Daarmee vergroot je je inzicht in wie je bent, wat je doet en waar de behoeften van de cliënt liggen. Zo is ‘kunnen ontspannen’ een belangrijke factor in de kwaliteit van leven. Jij en ik zijn in staat om hier zelf keuzes in te maken en zelf het initiatief te nemen om ontspanning op te zoeken. Onze cliënten kunnen dat niet altijd, maar hebben net zo hard als wij deze ontspanning nodig. Je maakt ruimte voor ontspanning door de juiste warmte en sfeer te creëren.

Door veranderingen in de basiszorg en bezuinigingen is er steeds minder tijd en aandacht voor de cliënt, maar ook voor de zorgverlener. Er is steeds minder ruimte om stil te staan bij wie wij zijn, wat wij doen, wie de cliënt is en hoe wij de cliënt het beste van dienst kunnen zijn. Ik heb veel ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk gedrag. Hierbij heb ik veel goede, maar ook minder goede ervaringen.

 

Share this story:

Geschreven door:

emile

Zoeken

 • Henk Zwiers

  Emile is een betrokken, open mens en collega. Hij is integer en en heeft een groot empathisch vermogen. Maar wat mij persoonlijk vooral opviel en aantrok was: Emile kan echt luisteren! Wat wil de ander aan mij overbrengen.

  Lees meer ›

 • Allard Holthuis

  De vijfdaagse cursus Controle Fysieke Beheersing gevolgd bij Emile en Astrid. Bij de start leken mij deze vijf dagen nogal "tijd & kosten begrotend". Echter nu ik terugkijk gaat het om veel meer dan fysieke interventies bij agressie hantering. Veel aandacht voor vertrouwen/respect in de ander resulteerde in zelfreflectie en openheid. Je grenzen kunnen aangeven in extreme situaties en hierin met een beter inzicht kunnen handelen onder druk. Kortom, deze vijfdaagse cursus zou ik een ieder willen aanbevelen die in zijn/haar werk een bovengemiddeld risico loopt om met agressie geconfronteerd te worden. Emile is hierin als mens en docent een sterke persoonlijkheid die ook bij zijn cursisten de grenzen opzoekt met als doel meer inzicht en vaardigheden te realiseren.

  Lees meer ›

 • Chantal van de Weerd

  Meerdaagse training gehad. Mooie opbouw, goede afwisseling in theorie en praktijk. En oog voor jou als individu en je mogelijkheden. Humor waar het kan, maar serieus waar nodig. Ervaren trainers die weten waar ze het over hebben!

  Lees meer ›

 • Karin Langdam

  Emile Daalmeijer is een prima docent met uitstekende didactische kwaliteiten. De Cursus Professioneel Omgaan met Agressie die hij geeft is een toptraining. Binnen de cursus weet Emile een veilig en ontspannen sfeer te scheppen en is er een prettige interactie tussen docent(en) en cursisten. De theorie van de cursus is stevig onderbouwend en maakt bewust. De fixatie- en separatie-technieken die worden aangeleerd en geoefend, zijn heel zorgvuldig, subtiel en ook heel respectvol naar clienten. Absolute aanrader voor een ieder die werkt binnen de (verstandelijk gehandicapten)zorg en mogelijk te maken krijgt met agressie!

  Lees meer ›

 • Karin Bouman

  In maart 2015 heb ik de vijfdaagse cursus CFB gevolgd verzorgd door Emile. De cursus was boeiend, compleet maar toch compact, en duidelijk. Er is duidelijk veel kennis over de doelgroep. Niet alleen het fysieke deel kreeg de nodige aandacht maar ook onderwerpen als preventie, arbeidsomstandigheden, opvang, wettelijke kaders. Het geheel vanuit een respectvolle houding naar de client en een prettige werksfeer voor de begeleider.

  Lees meer ›

 • Laura Limper

  Door het volgen van een 3 daagse training Professioneel omgaan met agressie van Emile heb ik de juiste praktische handvatten om te werken met mensen die agressief gedrag vertonen. Doordat ik nu weet hoe ik moet handelen ben ik zelfverzekerd in het contact. Dit is ten gunste van de client-hulpverlenersrelatie. Ik raad de training dan ook zeer aan voor hulpverleners die werken met deze uitdagende doelgroep

  Lees meer ›

 • Henk van Weeren

  Emile Is kundig en op zoek naar technieken die werken en cliëntvriendelijk zijn. Hij weet de stof goed over te brengen door uitleg en voorbeelden. De trainingen zijn adequaat en goed verzorgd. Emile krijgt van mij een aanbeveling

  Lees meer ›

 • Contra

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›

 • Contra Trainingen

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›