Professioneel handelen

Professioneel handelen is een groot begrip. De definitie hiervan is niet in een paar woorden uit te leggen. Erg belangrijk is dat je alleen professioneel kunt handelen wanneer je emoties onder controle zijn en je bewust tot actie over kunt gaan.

Wanneer er een incident plaatsvindt, is er een emotionele reactie waaruit een primaire reactie ontstaat. Of de primaire reactie nu wel of niet goed is, jij zal als professional een professionele houding moeten aannemen. Dat is tenminste wat jouw werkgever van jou verwacht en verlangt.

Van professioneel handelen wordt ook wel eens gezegd dat je handelt zoals de werkgever wil dat je handelt. Er komt echter nog veel meer bij kijken dan alleen wat de werkgever je vertelt over hoe je moet handelen.

Wat wil de werkgever?

De werkgever wil dat je de opgestelde procedures volgt. De werkgever wil dat de afspraken en regels nageleefd worden. Ben je professioneel bezig wanneer je procedures volgt en de afspraken naleeft?

Procedures worden gemaakt om ieders veiligheid en gezondheid te waarborgen of een bepaalde kwaliteit te kunnen leveren. Vaak hebben deze procedures te maken

met wet- en regelgeving en moet een werkgever daar bepaalde afspraken over maken en toezien dat de werknemer deze afspraken nakomt.

Denk hierbij aan de zorg die geleverd moet worden aan iemand die niet goed zelfstandig kan staan. We zijn professioneel bezig op het moment dat we de cliënt niet zelf gaan tillen, maar wanneer we gebruik maken van een tillift. We zijn professioneel bezig omdat er afspraken gemaakt zijn over hoe wij iemand moeten vervoeren vanaf bijvoorbeeld een rolstoel naar een bed wanneer de cliënt niet zelf kan staan. Van deze afspraak is een procedure gemaakt: vervoeren met een tillift.

Wanneer we bij de werkgever verder doorvragen, zal je merken dat professionaliteit niet alleen ligt in het handelen naar procedures en naar afspraken die zijn gemaakt. Professionaliteit is ook zelf nadenken en bewuster zijn van wat er om je heen gebeurt.

De werkgever vindt in elk geval belangrijk dat procedures worden gevolgd. De meeste procedures zijn gemaakt om medewerkers, cliënten en de werkgever te beschermen. In sommige wetten staat geschreven dat wanneer procedures niet worden nageleefd en jij als medewerker je verantwoording niet hebt genomen, je daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden of dat je zelfs strafbaar kan zijn.

Wat is professioneel handelen nog meer?

Professioneel handelen is meer dan het volgen van procedures. Wanneer ik vraag aan de deelnemers van mijn training, wat zij onder professioneel handelen verstaan, dan krijg ik antwoorden zoals respectvol zijn, emoties uitschakelen, technieken kennen, observeren en de cliënt centraal zetten.

Wanneer we dieper ingaan op professioneel handelen, komen we uit op beroepsethiek. Binnen de beroepsethiek zijn afspraken of regels omschreven die je kunnen helpen te bepalen wat je wel en wat je niet moet doen in situaties waarin het geweten een rol speelt. Beroepsethiek kan ook omschreven worden als een beroepscode.

Professioneel handelen heeft dus te maken met beroepsethiek en beroepscode, waarbij we uitgaan van gemaakte afspraken en omschreven regels. Dit zijn dus de procedures, waar we het al eerder over hadden.

Natuurlijk kunnen we afspraken maken over hoe we ons binnen het beroep moeten gedragen of hoe we moeten handelen. Maar ik denk dat er ook ruimte moet blijven voor persoonlijke authenticiteit.

Er leiden meerdere wegen om een doel te bereiken met de cliënt en alle wegen zijn goed. Via de ene weg ga je rechtstreeks en ben je het snel. Via een andere weg ga je om en duurt het wat langer. Op sommige wegen mag je hard rijden en op andere weer niet. Als je het gewenste doel bereikt maakt dat niet uit.

Wanneer wij cliënten willen helpen, ondersteunen en beschermen, zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Het is niet altijd die ene oplossing of afspraak die voor iedereen werkt. Er is niet één manier van werken, één attitude, één manier van kleden of één manier van doen dat ervoor zorgt dat alle cliënten het best functioneren. In veel gevallen zal op het moment dat de situatie zich afspeelt, een keuze gemaakt moeten worden. Deze keuze kan per situatie of per individu verschillen.

Daarom maak ik het begrip professioneel handelen ruimer en breder. Het gaat niet om de ideale oplossing, de ideale mogelijkheid of het ideale handvat. Maar het gaat om uit de verschillende oplossingsmogelijkheden en handvatten de meest passend voor de situatie te kiezen.

Om de beste keuze te kunnen maken, heb je kennis nodig en bewustzijn. Dan ben je in staat om met een open blik de situatie te bekijken en passende interventies te plegen.

 

Professioneel handelen kun je vieren verdelen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je je bewust bent en kennis hebt van deze delen, je in de meeste gevallen agressief gedrag kan voorkomen of kan de-escaleren. En, wanneer het niet lukt om de spanning te verlagen en er niets anders opzit dan in te grijpen, dan kan je met de juiste kennis en vaardigheden zodanig ingrijpen, dat de relatie intact blijft om vandaar uit de cliënt veilig te helpen, ondersteunen en beschermen.

 

Ik noem de vier delen de ACKT Methodiek.

Attitude

Cognitie

Kaders

Technieken

 

Share this story:

Geschreven door:

ContraTrainingen

Zoeken

 • Henk Zwiers

  Emile is een betrokken, open mens en collega. Hij is integer en en heeft een groot empathisch vermogen. Maar wat mij persoonlijk vooral opviel en aantrok was: Emile kan echt luisteren! Wat wil de ander aan mij overbrengen.

  Lees meer ›

 • Allard Holthuis

  De vijfdaagse cursus Controle Fysieke Beheersing gevolgd bij Emile en Astrid. Bij de start leken mij deze vijf dagen nogal "tijd & kosten begrotend". Echter nu ik terugkijk gaat het om veel meer dan fysieke interventies bij agressie hantering. Veel aandacht voor vertrouwen/respect in de ander resulteerde in zelfreflectie en openheid. Je grenzen kunnen aangeven in extreme situaties en hierin met een beter inzicht kunnen handelen onder druk. Kortom, deze vijfdaagse cursus zou ik een ieder willen aanbevelen die in zijn/haar werk een bovengemiddeld risico loopt om met agressie geconfronteerd te worden. Emile is hierin als mens en docent een sterke persoonlijkheid die ook bij zijn cursisten de grenzen opzoekt met als doel meer inzicht en vaardigheden te realiseren.

  Lees meer ›

 • Chantal van de Weerd

  Meerdaagse training gehad. Mooie opbouw, goede afwisseling in theorie en praktijk. En oog voor jou als individu en je mogelijkheden. Humor waar het kan, maar serieus waar nodig. Ervaren trainers die weten waar ze het over hebben!

  Lees meer ›

 • Karin Langdam

  Emile Daalmeijer is een prima docent met uitstekende didactische kwaliteiten. De Cursus Professioneel Omgaan met Agressie die hij geeft is een toptraining. Binnen de cursus weet Emile een veilig en ontspannen sfeer te scheppen en is er een prettige interactie tussen docent(en) en cursisten. De theorie van de cursus is stevig onderbouwend en maakt bewust. De fixatie- en separatie-technieken die worden aangeleerd en geoefend, zijn heel zorgvuldig, subtiel en ook heel respectvol naar clienten. Absolute aanrader voor een ieder die werkt binnen de (verstandelijk gehandicapten)zorg en mogelijk te maken krijgt met agressie!

  Lees meer ›

 • Karin Bouman

  In maart 2015 heb ik de vijfdaagse cursus CFB gevolgd verzorgd door Emile. De cursus was boeiend, compleet maar toch compact, en duidelijk. Er is duidelijk veel kennis over de doelgroep. Niet alleen het fysieke deel kreeg de nodige aandacht maar ook onderwerpen als preventie, arbeidsomstandigheden, opvang, wettelijke kaders. Het geheel vanuit een respectvolle houding naar de client en een prettige werksfeer voor de begeleider.

  Lees meer ›

 • Laura Limper

  Door het volgen van een 3 daagse training Professioneel omgaan met agressie van Emile heb ik de juiste praktische handvatten om te werken met mensen die agressief gedrag vertonen. Doordat ik nu weet hoe ik moet handelen ben ik zelfverzekerd in het contact. Dit is ten gunste van de client-hulpverlenersrelatie. Ik raad de training dan ook zeer aan voor hulpverleners die werken met deze uitdagende doelgroep

  Lees meer ›

 • Henk van Weeren

  Emile Is kundig en op zoek naar technieken die werken en cliëntvriendelijk zijn. Hij weet de stof goed over te brengen door uitleg en voorbeelden. De trainingen zijn adequaat en goed verzorgd. Emile krijgt van mij een aanbeveling

  Lees meer ›

 • Contra

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›

 • Contra Trainingen

  Storm je erop af en druk je de cliënt, patiënt of het kind tegen de muur of op de grond? Maak je gebruik van judo technieken of doe je maar wat? Grijp je al in als iemand tegenover jou flink staat te schelden of lukt het met de kennis die je hebt om de-escalerend te werken om zodoende agressie te voorkomen?

  Lees meer ›